Niet helemaal tevreden over je bestelling?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit is de zogeheten afkoelingsperiode. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor gebruik maken onze retourprocedure:

1. Controleer of het artikel compleet, ongebruikt en onbeschadigd is. Giftsets kunnen alleen in zijn geheel retour worden gedaan.

2. Meld je retour aan bij kneipp-blx-webshop@kneipp.nl met je ordernummer. Dan ontvang je van ons een retour formulier.

3. Stuur de artikelen retour naar het vermelde antwoordnummer en voeg het ingevulde retourformulier bij. 

4. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Je kunt ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment gedaan hebt, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie verricht hebt. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen teruggezonden hebt, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres is:
Kneipp NL
Zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein
Nederland

Retourvoorwaarden
Graag het artikel terugsturen als het artikel compleet is en het in de (voor zover mogelijk) originele staat is en in de fabrieksverpakking zit. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor het beoordelen van verbruiksartikelen, zoals schoonmaakmiddelen, etenswaren en vloeistoffen, is het niet nodig om ze uit te pakken en gebruiken. Als je dit toch doet zijn deze artikelen niet meer verkoopbaar, en is de waardevermindering 100%.