Zásady zpracování osobních údajů
 Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1.  Úvod a obsah dokumentu

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které společnost HARTMANN - RICO a.s. (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto subjektu údajů, zpracovává (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“). V rámci Naší společnosti máme pověřence na ochranu osobních údajů, jímž je Radovan Fikr, Radovan.Fikr@hartmann.info, +420724671140.

2.   Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

 Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:


2.1.  Registrační formulář

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil na stránkách https://shop.kneipp.com/cz_cs/produkty/customer/account/create/, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat svoje nákupy a udržovat s námi další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailový kontakt, historie objednávek, doručovací adresa, datum narození Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s. a další komunikace související s registrací Jméno, příjmení,
e-mailový kontakt, vybraná témata newsletterů
Oprávněný zájem spočívající v našem právu zůstat s Vámi v kontaktu a možnosti zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.


Co se týče zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost v rámci svého uživatelského profilu změnit nastavení zasílání obchodních sdělení, případně toto zasílání úplně vyloučit.

2.2.  Objednávkový formulář

Prostřednictvím objednávkového formuláře Nám sdělujete svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách https://kneipp.com/cz_cs/produkty/checkout/onepage. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa pro doručení Nezbytnost pro splnění smlouvy
Zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s. a další komunikace související s nákupem Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, historie objednávek a nákupů Oprávněný zájem spočívající v našem právu zůstat s Vámi v kontaktu a možnosti zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás
Zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s. a další komunikace související s nákupem Údaje o zdravotním stavu, které mohou být odvozeny z toho, jaké zboží jste zakoupili Souhlas se zpracováním údajů o zdravotním stavu
Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa pro doručení Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a plnění smlouvy Nezbytnost pro splnění právních povinností
Vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, pohlaví, chování zákazníka na webu, IP adresa Oprávněný zájem spočívající v našem právu analyzovat naši činnost na trhu

Pokud se rozhodnete si od nás něco objednat, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaši objednávku mohli vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytneme, a tuto smlouvu splnit. Rovněž musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.


Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o produktech, které jste u nás nakoupili. Některé produkty však mohou nést informaci o Vašem zdravotním stavu, proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám dali souhlas k tomu, abychom Vám mohli nabízet slevy či produkty, které Vás přímo zajímají v souvislosti s Vaším zdravím. Tento souhlas je odvolatelný postupem uvedeným v odst. 5.1.


Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku (popřípadě odvolat souhlas s užitím osobních údajů o zdravotním stavu), na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).


V případě, že jste u nás registrován/registrována, máte možnost toto vyloučit v rámci své uživatelské sekce, popřípadě postupem uvedeným v odst. 5.8.

2.3. Kontaktní formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách https://kneipp.com/cz_cs/servis/kontakt/ máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Zodpovězení dotazu Jméno, příjmení,
e-mailový kontakt, obsah zprávy
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.


Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v 5.1.

2.4.  Reklamační formulář

Prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách https://kneipp.com/cz_cs/servis/kontakt/ máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží k vyřízení reklamace Vámi objednaného zboží. V tomto případě zpracováváme Vaše údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Vyřízení reklamace, včetně případného dodání nového zboží. Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, název zboží, popis závady a detaily objednávky Naše povinnost, uložená zákonem, provést reklamaci

Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro vyřízení reklamace.

2.5.   Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách https://kneipp.com/cz_cs/servis/kontakt/ máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, jehož obsahem budou newslettery a nabídky našich produktů služeb. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Zaslání nabídky produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s. e-mailový kontakt Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení s nabídkou produktů či dalších služeb.


Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v 5.1.

2.6.  Live chat

Prostřednictvím služby Livechat máte možnost uvést některé své osobní údaje proto, abychom s Vámi mohli komunikaci a případně zodpovědět Vaše dotazy. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚČEL ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH INFORMACÍ PRÁVNÍ TITUL
Zodpovězení dotazu v rámci služby live chat Jméno, příjmení,
e-mailový kontakt, obsah zprávy, IP adresa
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám odpovědět na Váš dotaz.


Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v 5.1.

3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:

ÚČEL DOBA ZPRACOVÁNÍ
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu (registrační formulář) Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení
Zaslání personalizovaných nabídek produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s. (registrační formulář a objednávkový formulář) Maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení či nákupu
Zaslání nabídky produktů a služeb (newsletter) Do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních nabídek
Vyřízení objednávky, včetně zaplacení a dodání zboží (objednávkový formulář) Do 5 let od skončení právního vztahu (dodáním zboží a zaplacením kupní ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy; dále osobní údaje vyžadované právními předpisy po dobu stanovenou právními předpisy.
Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva (objednávkový formulář) Po dobu stanovenou právními předpisy.
Vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu (objednávkový formulář) Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 5 let od posledního nákupu.
Zodpovězení dotazu (kontaktní formulář a Livechat) Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi Naší společností a Vámi v rámci příslušného dotazu
Vyřízení reklamace, včetně případného dodání nového zboží (reklamační formulář) Maximálně po dobu 5 let od ukončení reklamace

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PŘÍJEMCE DŮVOD ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Osoby analyzující úspěšnost našich reklamních kampaní a postavení na trhu Pro vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele (např. společnost Roivenue s.r.o.), ktereým předáváme některé údaje o činnosti našich zákazníků na našich internetových stránkách.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.
Osoby zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním
e-mailů s nabídkou našich produktů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu.
Osoby poskytující služby live chat Chceme Vám být blíže, a proto Vám umožňujeme ptát se nás na cokoliv online. K tomuto však potřebujeme využívat služby jiných subjektů, které mohou mít k Vámi poskytnutým údajům přístup.
Osoby zajišťující dopravu zboží Potřebujeme, aby k Vám zboží někdo dovezl proto je nutné poskytnout dopravci údaje nezbytné pro doručení.
Výdejní místa V případě, že si objednáte zboží na některé z našich výdejních míst, pošleme jméno, příjmení a číslo objednávky do dané lékárny.
Externí účetní a auditoři  Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo Naši společnost a v takovém případě jim musíme zpřístupnit Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Vámi a splnění našich zákonných povinností.
Právní a daňoví poradci Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s Vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

5. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti HARTMANN-RICO, a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška nebo na e-mailové adrese kneippcz@hartmann.info.

5.1. Právo na odvolání souhlasu

Některé Vaše osobní údaje, popřípadě údaje o zdravotním stavu, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu kneippcz@hartmann.info.


Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu.

5.2.  Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).


Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.3.  Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4.  Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:


  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.


Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5.5.  Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

5.6.  Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.


Toto právo máte také v těchto případech:


  • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
  • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
  • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

5.8. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

5.9.  Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz .