Duurzaamheid komt ook tot uiting in de inkoop
Duurzaamheid komt ook tot uiting in de inkoop

Duurzame grondstoffen: aankoop en teelt

De 5-pijler filosofie van Sebastian Kneipp is vandaag de dag nog steeds de belangrijkste leidraad voor ons bedrijf. De twee pijlers water en planten zijn ook heel concreet terug te vinden in onze producten - namelijk als grondstoffen. Gezien de steeds alarmerender berichten over klimaatverandering en bedreigde biodiversiteit wordt de kwestie van duurzaamheid bij de aankoop van grondstoffen met de dag relevanter. Maar wat zijn duurzame grondstoffen?

Duurzame teelt is een belangrijk criterium bij de aankoop van grondstoffen

Bij de beoordeling van hernieuwbare grondstoffen richten wij ons in het bijzonder op de volgende aspecten:


  • Waar komt de grondstof vandaan?
  • Hoe duurzaam wordt het geteeld?
  • Welke methoden worden er gebruikt voor het oogsten?
  • Hoe zijn de werkomstandigheden ter plaatse?
  • Is de grondstof in voldoende hoeveelheden beschikbaar of loopt de voorziening gevaar?
  • Wordt er zorg gedragen voor de bescherming van de biodiversiteit tijdens de teelt en de oogst?


Duurzaamheidsaspecten zijn echter niet de enige criteria voor de planten en hun ingrediënten die wij gebruiken. Wij stellen ook hoge eisen aan kwaliteit en compatibiliteit. Geen gemakkelijke taak voor de collega's van inkoop.

Duurzaamheid bij aankoop

Onze eisen voor grondstoffen zijn vastgelegd in strikte inkooprichtlijnen. De inkopers van Kneipp onderhandelen hierover eerst wanneer zij leveranciers kwalificeren en later wanneer zij de grondstof daadwerkelijk inkopen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gevraagd naar duurzaamheidsverslagen of duurzaamheidsconcepten.

Bovendien wordt elk van onze nieuwe productontwikkelingen getoetst aan een duurzaamheidsindex. Deze bestaat uit evaluatiecriteria uit verschillende gebieden: Formulering, inkoop, productie, logistiek, verpakking en verwijdering/recycling. Als de totale score in de duurzaamheidsindex niet voldoende is, moeten verbeteringen worden aangebracht voordat het product in de handel wordt gebracht.

Welke grondstoffen worden bij Kneipp gebruikt?

Waar mogelijk en zinvol gebruiken wij natuurlijke stoffen. In de overgrote meerderheid van de producten zien wij ook af van het gebruik van grondstoffen en ingrediënten van dierlijke oorsprong.

Planten spelen een overeenkomstige grote rol bij de aankoop. Zij zitten in onze producten, bijvoorbeeld als extracten, vette oliën en essentiële oliën.

Wij maken ook steeds meer gebruik van hernieuwbare grondstoffen, of kortweg "NawaRo", voor onze verpakkingen. Momenteel gebruiken wij bijvoorbeeld graspapier, kurk en een nieuw materiaal op biologische basis, Paper Blend. Houtvezels worden ook gebruikt in onze vouwdozen. Ons doel voor 2022 is echter om natuurlijke papieralternatieven te gebruiken die geen vezels van vers hout gebruiken.


In het algemeen ligt de nadruk steeds meer op hergebruik en recycling van grondstoffen. De moeilijkheid hierbij is dat er vaak nog niet voldoende hoeveelheden recyclingmateriaal op de markt beschikbaar zijn.

Waar komen onze grondstoffen vandaan?

De basisregel voor onze collega's van inkoop is: zo regionaal als mogelijk, zo internationaal als nodig. Daarom geven wij de voorkeur aan binnenlandse planten. Daarom betrekken wij veel van de grondstoffen die in onze producten worden gebruikt uit Duitsland of andere Europese landen. De kwaliteit van de grondstoffen moet altijd voldoen aan onze eisen.


Niet alle plantaardige grondstoffen die wij nodig hebben, zijn echter van voldoende kwaliteit of zelfs beschikbaar via Europese teelt. Als gevolg van natuurlijke omstandigheden groeien sommige planten, zoals de karitéboom, niet op ons continent.

Andere grondstoffen zijn afkomstig van regionale of Duitse oogsten, zelfs indien zij op de wereldmarkt in dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs zouden kunnen worden verkregen. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval met sint-janskruid - een klassieke geneeskrachtige plant die al door Sebastian Kneipp werd gebruikt en ook nu nog in veel Kneipp-producten te vinden is.

Duurzame grondstoffen: onze hartprojecten

Arnica van eigen teelt

Sebastian Kneipp's favoriete kruid was arnica. Tot op de dag van vandaag is het een van de belangrijkste planten van Kneipp. Voor onze arnica-producten gebruiken wij bewust een speciale variëteit: Arnica montana L., de zogenaamde Spaanse arnica. Het overtuigt door zijn bijzonder lage allergiepotentieel.

Door de klimaatverandering en de monocultuur in de landbouw komt de Spaanse arnica echter steeds meer onder druk te staan. Om de populatie te beschermen, steunde Kneipp een uitgebreid kweek- en teeltproject voor de teelt van de Spaanse arnica in Duitsland. Al in 1996 begon Kneipp met het kweken en veredelen van arnicaplanten in samenwerking met Philipp Berner, een expert op het gebied van plantenveredeling. Het resultaat van vele jaren werk: een eigen ras genaamd Arvita.


In de daaropvolgende jaren wordt echter opnieuw duidelijk dat de natuur een eigen wil heeft. Vorstschade, droogte en andere milieu-invloeden hebben de plantenpopulatie zodanig aangetast dat een voldoende aanvoer van arnicabloemen uit de Duitse oogst onmogelijk werd.

Ondanks de grote inspanning en deze bittere tegenslag zijn we aan de bal gebleven: sinds 2015 loopt ons nieuwe teeltproject in Galicië, Spanje. Samen met onze lokale partners werken wij nu vrij succesvol aan de teelt van Spaanse arnica. We moeten nog even geduld hebben tot we aan onze volledige vraag naar arnica kunnen voldoen. Maar we hebben staying power - per slot van rekening bestaat het merk Kneipp al zo'n 130 jaar.

Aapvrije Kokosolie

Je vraagt je misschien af wat aapvrije kokosolie is. We kunnen u tenminste geruststellen met betrekking tot één vereniging: Nee, kokosolie bevat geen ingrediënten afkomstig van apen. De waarheid achter de term is echter niet veel mooier. Sommige plantage-exploitanten gebruiken apen om kokosnoten te oogsten. Daartoe worden de dieren op jonge leeftijd van hun moeders gestolen en vervolgens hun hele leven lang als oogstdieren getraind en misbruikt. Dit is een praktijk die wij in geen geval wensen te steunen. De kokosnootextracten en kokosolie in Kneipp-producten zijn uitsluitend afkomstig van aapvrije teelt. Het oogsten van de noten wordt zonder uitzondering door mensen gedaan.

Sheaboter uit ecologisch en sociaal duurzame bronnen

In de gebieden waar de kariténoot vandaan komt, de West-Afrikaanse savanne, hebben de mensen karitéboter altijd gebruikt als eetbaar vet en huidverzorgingsproduct. Moeders masseren en verzorgen hun kinderen met dit natuurlijke product vanaf de geboorte. Bovendien weet men hoe men de ontstekingsremmende en pijnstillende eigenschappen kan gebruiken bij jeuk, littekens en brandwonden.

De handel in kariténoten is een belangrijke bron van inkomsten voor veel West-Afrikaanse gezinnen. Voor ons is dit reden genoeg om onze karitéboter te betrekken uit ecologisch en sociaal duurzame bronnen.


De karitébomen worden niet op plantages aangeplant; zij groeien in het wild in Afrika bezuiden de Sahara en leveren een enorme bijdrage tot de instandhouding van de regionale ecosystemen. Zij spelen een belangrijke rol bij de bescherming tegen woestijnvorming en dragen zo bij tot de bescherming van het klimaat.


Traditioneel zijn het de vrouwen die de karitévruchten verzamelen en de pitten verwerken. Met het geld dat ze met de oogst verdienen, kunnen ze het gezinsinkomen aanvullen, voedsel kopen en investeren in de opleiding van hun kinderen.

Wij betrekken onze karitéboter van de firma AAK. De onderneming heeft in West-Afrika gedurende vele tientallen jaren een duurzaam systeem voor de inkoop van karité opgebouwd. AAK werkt nauw samen met karitéhandelaren en tussenpersonen die een belangrijke rol spelen bij het vervoer van de korrels van afgelegen gebieden naar grote steden, en ook rechtstreeks met de vrouwengroepen die betrokken zijn bij AAK's Kolo Nafaso programma voor rechtstreekse karitéinkoop in Burkina Faso, Ghana, Ivoorkust en Nigeria.


Van het opbouwen van langdurige, eerlijke en transparante zakelijke relaties met vrouwelijke karitéverzamelaars tot het creëren van lokale banen en het ontwikkelen van projecten om klimaatverandering tegen te gaan, richt AAK zich op het verantwoord inkopen van de grondstof karitéboter, die zo belangrijk voor ons is.

Dit zou je ook kunnen interesseren:

Man in werk- en beschermende kleding die een machine bedient.

Duurzaam geproduceerd

Gezicht in vogelvlucht op benen in een badkuip met blauwgroen water.

Inkopen en produceren: duurzaam gebruik van grondstoffen en hulpbronnen