Zwart-wit foto van Sebastian Kneipp
Zwart-wit foto van Sebastian Kneipp
Kneipp de man, Kneipp de mythe:

Het wonderbaarlijke leven van Sebastian Kneipp

Het leven van Sebastian Kneipp is vandaag de dag geschikt als sjabloon voor een Hollywoodfilm: een weverszoon met een onlesbare dorst naar kennis; hij wordt ziek door een levensbedreigende ziekte, geneest zichzelf - en behandelt weldra anderen met zijn leringen: de armsten onder de armen, de rijksten onder de rijken, dienstmeisjes, boeren, prinsessen, maharadja's, de paus; hij wordt een internationale beroemdheid, verandert een boerendorp in een wereldberoemd kuuroord, werkt tegen alle verwachtingen in, maar altijd voor de gezondheid van de mensen - onvermoeibaar, tot zijn laatste ademtocht.

1821

Sebastian Kneipp werd op 17 mei 1821 in Stephansried (Beieren) geboren als zoon van een huiswever.

1842

Kneipp ontwikkelde al op jonge leeftijd het verlangen om geestelijke te worden. Dr. Matthias Merkle, een ver familielid, en de plaatselijke priester en botanicus Christoph Ludwig Koeberlin steunen hem bij de verwezenlijking van zijn wens: zij leren hem Latijn en introduceren hem in de wereld van de kruidengeneeskunde.

1844

Samen met zijn beschermheer Merkle verhuist Kneipp naar Dillingen, waar hij naar het gymnasium gaat.

1846

In de 19e eeuw bestonden flats meestal uit één kamer, en deelden meerdere mensen meestal één bed. Perfecte leefomstandigheden voor ziektes als tuberculose. Ook Sebastian Kneipp wordt ziek in 1846, maar dit weerhoudt hem er niet van zijn A-diploma in slechts vier jaar te halen.

1849

Kneipp begint theologie te studeren, maar de ziekte grijpt hem steeds meer aan. Bij toeval ontdekt hij een boek van de arts Johann Siegmund Hahn over de genezende kracht van koud water.


Onder de indruk van de bevindingen in het boek, probeerde Kneipp het zelf in de koude Donau. Een bad van slechts enkele seconden en een daaropvolgende korte sprint leiden tot een verbluffend resultaat: Kneipp voelt zich fris en verfrist. Hij herhaalt de korte baden de volgende dagen en vult ze aan met halve baden en gips. Zijn gezondheidstoestand verbetert daarna gestaag.

1852

Intussen volledig genezen van tuberculose, studeert Kneipp op 31-jarige leeftijd af en wordt kort daarna priester. Intussen verdiept hij zijn vroegere kennis van de genezende kracht van water en past hij zijn behandelingsvormen voor het eerst toe op patiënten. Onder hen: Een vrouw die aan cholera lijdt, die hij geneest.

1849

Geïnspireerd door de uitleg over waterbehandelingen "trakteert" de aankomende theoloog zichzelf nu meerdere malen per week op baden in de winters koude Donau - en haast zich na afloop terug naar zijn warme kamer. Sebastian Kneipp vulde dit aan met halfbaden en gipsverbanden. Zijn gezondheid verbeterde gestaag als gevolg daarvan. Enthousiast geworden door het succes van deze therapie, begon hij in 1850 met de behandeling van zijn eerste medestudenten.

1855

Zijn kennis bracht Kneipp steeds meer bekendheid. In 1855 werd hij overgeplaatst naar Bad Wörishofen, waar hij opnieuw opzien baarde: met behulp van zijn waterbehandelingen genas hij een hele kudde runderen van mond- en klauwzeer. Als landbouwconsulent verdiepte hij zijn kennis en legde die vast in non-fictie boeken.

1855-1889

In de loop van zijn onderzoek voegt Kneipp nog meer geneeswijzen toe aan zijn eerder ontwikkelde en herziene therapievormen. Hij ontwikkelt een holistisch gezondheidsconcept voor lichaam en geest.

1886

Het Kneipp-boek "Meine Wasserkur" (Mijn waterkuur) wordt uitgegeven - en bevat al een hoofdstuk over kruidengeneeskunde. Als gevolg daarvan blijft de publieke belangstelling onverminderd toenemen. Tot 150 patiënten staan nu elke dag bij hem op de stoep om behandeld te worden.

Het water dat de Schepper aan de mensheid heeft geschonken en de uit het plantenrijk geselecteerde kruiden vormen de essentie van het genezen van ziekten en het gezond maken van het lichaam.

Pastoor Sebastian Kneipp
Sebastian Kneipp

1889 / 1890

Het tweede grote werk "So sollt ihr leben" (Zo moet je leven), dat het tot op de dag van vandaag bekende holistische gezondheidsconcept met de 5-pijler-filosofie beschrijft, verschijnt: opnieuw een faamverhoging voor Wörishofen en zijn stadspastoor. Het jaar daarop besluit de gemeenteraad met een (!) meerderheid van stemmen om voortaan de kaart "Kuren & Kneipp" te trekken. Vanaf dat moment legde hij zich ook steeds meer toe op het stichten van sanatoria.

1891

Dit jaar markeert niet minder dan de geboorte van het merk Kneipp. Sebastian Kneipp draagt aan de Würzburgse apotheker Leonhard Oberhäußer, die al een jaar eerder naar Wörishofen was gekomen, het alleenrecht over "om alle Kneipp-remedies en specialiteiten in Duitsland en daarbuiten te voorzien van de beeltenis en de naam van pater Seb. Kneipp als teken van respect en goedheid". Kort daarna verschijnt het eerste product van de "Kneipp-Mittel-Zentrale": pillen tegen intestinale traagheid.

1894

Na zijn benoeming tot pauselijk geheim kamerheer en monseigneur reist Kneipp van het inmiddels bruisende kuuroord Wörishofen naar Rome. In het Vaticaan wordt hij ontvangen door Paus Leo XIII, die - hoe kan het ook anders - ook door hem wordt behandeld. De heupjicht van de paus kon worden verlicht door koude wassingen in combinatie met een verandering van dieet.

1894

Kneipp publiceert 'Mijn Testament', dat een samenvatting is van al zijn eerdere onderzoeksresultaten.

1897

Op 17 juni 1897 bezweek de inmiddels 76-jarige predikant aan een tumor. In de weken daarvoor had zijn behandelend geneesheer het bezorgde wereldpubliek over de gezondheidstoestand van zijn patiënt ingelicht in dagelijkse bulletins die naar meer dan 300 kranten werden gestuurd. Zijn dood veroorzaakte internationale ontsteltenis - verzacht door de zekerheid dat zijn leer de tand des tijds zou doorstaan. Tot op de dag van vandaag worden de bevindingen van Sebastian Kneipp beschouwd als mijlpalen in de geneeskunde en vormen ze de basis van het merk Kneipp.

Dit zou je ook kunnen interesseren:

Waterval in het groen.

Sebastian Kneipp ontdekte de helende kracht van water al in de 19e eeuw.

Stralen zonlicht overspoelen een bos.

Duurzaamheid, één woord met veel betekenissen

Twee handen ondergedompeld in water.

Sebastian Kneipp's holistische denken als gids voor een gezond leven.

Kneipp hoofdkwartier in Ochsenfurt-Hohestadt.

Wat zit er achter het bedrijf en het merk Kneipp?