Van inkoop tot productie: duurzame producten bij Kneipp
Van inkoop tot productie: duurzame producten bij Kneipp

Duurzame producten: van grondstof tot productie

Voor een productiebedrijf betekent duurzaamheid meer dan alleen het licht uitdoen - hoewel dat ook volautomatisch gebeurt zodra een werknemer zijn of haar werkplek verlaat. Dit is echter slechts één kleine bouwsteen in een complexe puzzel. Als we het over duurzame producten hebben, begint dat bij grondstoffen en hulpbronnen, leidt dat tot maatregelen in de productie en logistiek en omvat het ook het werk aan milieuvriendelijke verpakkingen.


Ontdek hier hoe wij onze verpakkingen duurzamer maken en welke alternatieven voor plastic wij al gebruiken:

Waarom zijn duurzame producten belangrijk?

Ons milieu komt steeds meer onder druk te staan. De beperking van habitats, de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en de druk op de natuur nemen voortdurend toe. We moeten ons dus bewust worden: Het vraagstuk van de duurzaamheid gaat ons allen aan.

Als consumenten staan wij voor de uitdaging om duurzame consumptie in ons leven, in ons dagelijks leven te integreren.

Als bedrijf dat voor zijn producten afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen, moeten wij er elke dag aan werken om grondstoffen duurzaam in te kopen, een duurzame productie te waarborgen en onze CO₂-voetafdruk zo klein mogelijk te houden of, indien nodig, te compenseren. En dit, uiteraard, met behoud van de kwaliteit van onze producten.

Hoe belangrijk zijn duurzame producten bij Kneipp?

Duurzaamheid zit als het ware in het DNA van Kneipp. Je hoeft de filosofie van Sebastian Kneipp maar van dichtbij te bekijken. Sleutelwoord: evenwicht. Van zijn vijf pijlers, is het waarschijnlijk de meest onopvallende op het eerste gezicht. En toch maakt dit kleine woordje zijn filosofie compleet - en onze werkopdracht duidelijk. Omdat het de overige vier pijlers - water, planten, voeding en beweging - verbindt tot één doel: het evenwicht van de mens in harmonie met zijn omgeving. En als dat geen parafrase is van duurzaamheid...

Daarom zet een duurzaamheidsmedewerker van Kneipp zich al jaren in om ervoor te zorgen dat we stap voor stap beter worden en op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier werken. Daarnaast komen collega's van verschillende afdelingen sinds 2010 regelmatig bijeen in de werkgroep duurzaamheid. Hier wordt regelmatig nagegaan of wij snel genoeg vorderen op onze weg naar meer duurzaamheid; daarnaast worden nieuwe maatregelen en projecten vastgesteld.

Duurzaam werken: onze doelstellingen

In onze duurzaamheidsvisie hebben wij onszelf enkele ambitieuze doelen gesteld. De meest uitdagende daarvan is onze ambitie om tegen 2025 geen plastic meer te gebruiken in onze verpakkingen. Met het nieuwe, biogebaseerde materiaal Paper Blend, gebruiken we al een goed alternatief in de eerste producten. Natuurlijk is dat alleen niet genoeg. Er komt meer kijken bij een duurzaam product. Daarom werd in samenwerking tussen Kneipp Controlling, Inkoop, Onderzoek en Ontwikkeling, Productmanagement, Verpakkingsmanagement, Productie en Supply Chain een duurzaamheidsindex ontwikkeld, waaraan elke nieuwe productontwikkeling wordt getoetst.

De index is opgebouwd uit zes componenten die samen een totaalscore vormen: Receptuur, Inkoop, Productie, Logistiek, Verpakking en Verwijdering/hergebruik.

Bij de beoordeling rijzen vragen als:


  • Is het recept vrij van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu?
  • Waar komt de grondstof vandaan? Hoe lang is de leveringsafstand?
  • Hoe goed worden de vrachtwagens voor het vervoer gebruikt?
  • Hoe efficiënt kan de productie worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het aantal cycli)?
  • Is de verpakking gemaakt van hernieuwbare grondstoffen?
  • Is het recycleerbaar?


Als een productconcept niet door de evaluatie komt, moet het worden verbeterd voordat het in de verkoop gaat.

Wat wij reeds hebben bereikt

Om duurzaam te kunnen produceren, heeft Kneipp de afgelopen jaren stap voor stap verschillende maatregelen doorgevoerd. Zo halen wij sinds 2010 onze elektriciteit uit waterkracht en voeren wij, waar dat technisch mogelijk is, afvalwarmte van de productie in ons verwarmingssysteem in.

Veel van de maatregelen in de productie helpen ons om onze CO₂-voetafdruk te verkleinen. CO₂-emissies kunnen echter niet volledig worden vermeden.


Wij compenseren de onvermijdelijke uitstoot via een bosbeschermingsproject van Climate Partner. Wij zijn al in 2012 begonnen met het compenseren van CO₂-uitstoot - heel vroeg, toen het onderwerp nog lang niet op ieders lippen lag.

Momenteel compenseert ons project de emissies van het aardgasverbruik, het wagenpark, het vliegverkeer en de logistieke activiteiten. Kneipp is dus een klimaatneutraal bedrijf volgens Scope 1 (verwarming en wagenpark) en Scope 2 (elektriciteit). Wij werken nog aan Scope 3, d.w.z. de compensatie van emissies die door ons als bedrijf worden veroorzaakt maar niet rechtstreeks door ons kunnen worden gecontroleerd (bv. leveranciers en dienstverleners).

Duurzaam: ons compensatieproject

Wat houdt CO₂-compensatie precies in? Eén ding is duidelijk: voor een duurzame levensstijl is het het beste om de CO₂-uitstoot laag te houden. Het is echter bijna onmogelijk om geen CO₂-uitstoot te veroorzaken. Daarom hebben bedrijven, maar ook u als particulier, de mogelijkheid om ze te compenseren. Dit houdt in dat projecten worden gesteund die helpen CO₂ uit de lucht te halen - bijvoorbeeld door herbebossing of herstel van veengebieden.

Ons Isangi REDD+ compensatieproject is gelegen in het Isangi Territory, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, de thuisbasis van 's werelds op één na grootste regenwoud. Dit wordt bedreigd door illegale houtkap. Het project is gericht op de bescherming van meer dan 185.000 hectare bos en de biodiversiteit daarvan, met inbegrip van bedreigde diersoorten zoals bosolifanten, zwarte panters en bonobo chimpansees. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) (vermindering van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie) is een belangrijke klimaatveranderingsstrategie van de VN om de vernietiging van bossen te helpen stoppen.

Ook sociaal engagement maakt deel uit van het project: door de opleiding van de plaatselijke bevolking, de optimalisering van de landbouwpraktijken, gezondheidsprogramma's en nieuwe banen, zoals de bewaking van bosgebieden, neemt de levenskwaliteit van de bevolking in 21 gemeenten van het Isangi-gebied toe. De bouw van een brug en een weg hebben de toegang tot markten buiten het projectgebied verbeterd, en de salarissen van zes onderwijzers en een schoolhoofd van de lagere school worden eveneens gefinancierd.

Nachhaltige Produktion und Rohstoffeinkauf im Detail:

Duurzaam geproduceerd

Hoe Kneipp grondstoffen inkoopt

Ons proefproject: Gecontroleerde wilde verzameling en duurzame teelt van arnica

Uitstekende inzet

"Zo duurzaam mogelijk" - dit credo speelt bij Kneipp al jaren een grote rol. Dit jaar werd Kneipp opnieuw onderscheiden met het onafhankelijke "GREEN BRAND"-keurmerk.


De internationale organisatie GREEN BRANDS kent dit keurmerk toe aan merken die op milieuvriendelijke wijze produceren, die zich inzetten voor het behoud van de natuurlijke basis van het leven en die zich sterk maken voor het behoud en het evenwicht van de natuur, alsmede voor duurzaamheid.


Dit valt ook goed bij de klanten: We staan op de 5e plaats in de Sustainability Image Score 2017. In de nieuwe editie, de Cosmetics 2019 Sustainability Study gericht op de cosmetica-industrie, zagen consumenten het merk Kneipp op de 3e plaats. Momenteel is onze lipverzorging Samtweich genomineerd voor de Duitse duurzaamheidsprijs.

Onze weg naar duurzaamheid

Cijfers, gegevens, feiten: Wij steken veel tijd en energie in het plannen en uitvoeren van diverse duurzaamheidsprojecten, zoals het besparen van verpakkingsmateriaal of het compenseren van onvermijdelijke CO₂-uitstoot. Ons milieubeheersysteem is gecertificeerd volgens ISO 14001 en EMAS. In de Kneipp-milieuverklaring kunt u meer lezen over de maatregelen die wij al hebben genomen.

Dit zou je ook kunnen interesseren:

Vrouw gluurt vanachter een poster met een tekening van productverpakking.

De strategie van Kneipp voor duurzamere verpakkingen

Laboratoriummateriaal

Elk van onze producten ondergaat uitgebreide kwaliteitstesten

Twee handen ondergedompeld in water.

Sebastian Kneipp's holistische denken als gids voor een gezond leven.