Kneipp is tegen dierproeven

Zijn Kneipp cosmetische producten getest op dieren?

Nee - en dat benadrukken we met nadruk: Kneipp is tegen dierproeven, voert geen dierproeven uit en geeft geen opdracht tot dierproeven.

En de details? Hoe gaat Kneipp concreet met de kwestie om?

Wij zijn tegen dierproeven. Wij of de door ons ingeschakelde instellingen hebben de werkzaamheid en compatibiliteit van onze lichaamsverzorgingsproducten en cosmetica-ingrediënten altijd uitsluitend getest met behulp van alternatieve testmethoden, met name op vrijwillige proefpersonen.

Wat doet Kneipp in China?

Enkele jaren geleden werd bekend dat de Chinese autoriteiten afzonderlijke cosmetische producten die daar op de markt worden gebracht, onafhankelijk testen op dieren als onderdeel van de vereiste productregistratie.


Sindsdien registreert Kneipp geen producten meer in China. Wij willen in geen geval de oorzaak zijn van dierproeven.


Alleen eerder geregistreerde Kneipp-producten of producten waarvoor geen registratie vereist is, zijn daarom in de winkels aldaar verkrijgbaar. De registratie van talrijke Kneipp-producten is al in 2016 verlopen. We hebben deze niet opnieuw geregistreerd.


Consumenten in China kunnen een uitgebreider productassortiment alleen kopen via onlinewinkels die in vrijhandelszones zijn gevestigd. Op deze manier is geen registratie vereist, zodat hiervoor geen dierproeven worden uitgevoerd.

Wat doet Cattier in China?

Cattier is een natuurlijk cosmeticamerk van Kneipp GmbH. Voor hen geldt ook dat er geen dierproeven worden uitgevoerd of opgedragen. In China zijn alleen Cattier-producten verkrijgbaar die niet hoeven te worden geregistreerd, d.w.z. waarvoor geen dierproeven worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval met zeep in staafvorm, vloeibare zeep en tandpasta.

Rechtsgrondslag

  • Dierproeven voor cosmetische eindproducten zijn sinds 11 september 2004 in de EU verboden. Dit betekent dat in de EU al meer dan tien jaar een algeheel verbod geldt op het testen en op de markt brengen van cosmetische eindproducten.


  • Sinds 11.3.2009 is het ook verboden ingrediënten van cosmetische producten op dieren te testen, op voorwaarde dat er geschikte alternatieve methoden beschikbaar zijn.


  • Sinds 11.03.2013 is het verbod op dierproeven voor cosmetische producten onbeperkt van toepassing in de EU; een onbeperkt verbod op proeven en het in de handel brengen geldt nu dus ook voor cosmetische ingrediënten. Uiteraard voldoen wij in dit verband aan alle voorschriften van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1223/2009.

Dit zou je ook kunnen interesseren:

Gezicht in vogelvlucht op benen in een badkuip met blauwgroen water.

Inkopen en produceren: duurzaam gebruik van grondstoffen en hulpbronnen

Naturbild mit Auszeichnung des WWF für Kneipp®.

Mit dem WWF arbeitet Kneipp am Schutz der Küstenregenwälder Tansanias.

De hand van het kind pakt de hand van de volwassene vast.

Wij geven geen cadeaus en geven de voorkeur aan donaties.