Kneipp is tegen dierproeven

Zijn Kneipp producten getest op dieren?

Nee - en dat willen we echt benadrukken: Kneipp is tegen dierproeven, voert geen dierproeven uit en geeft geen opdracht tot dierproeven.

Daarom steunen en verwelkomen wij het huidige verbod op dierproeven voor cosmetica in de EU. Helaas komt dit verbod steeds weer in gevaar.

Wij zijn voor een Europa zonder dierproeven

Dierproeven zijn niet nodig om de veiligheid van cosmetica te garanderen. Sinds 2013 is het verbod op dierproeven voor cosmetische producten zonder beperkingen van kracht in de EU. Desondanks heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om dierproeven gevraagd voor ingrediënten die al veilig worden gebruikt. Daarom hebben wij via de communicatiekanalen van Kneipp het Europese burgerinitiatief Save Cruelty Free Cosmetics gesteund, voor de bescherming van cosmetische producten zonder dierenmishandeling en een Europa zonder dierproeven. Dankzij jullie steun zijn er meer dan 1 miljoen handtekeningen verzameld en heeft de Europese Commissie moeten voldoen aan de eisen van het burgerinitiatief. We hadden op meer gehoopt, maar er komt in ieder geval een routekaart voor het beëindigen van dierproeven voor chemische testen.

En de details? Hoe gaat Kneipp concreet met de kwestie om?

Wij zijn tegen dierproeven. Wij of de door ons ingeschakelde instellingen hebben de werkzaamheid en compatibiliteit van onze lichaamsverzorgingsproducten en cosmetica-ingrediënten altijd uitsluitend getest met behulp van alternatieve testmethoden, met name op vrijwillige proefpersonen.

Wat doet Kneipp in China?

Enkele jaren geleden werd bekend dat de Chinese autoriteiten afzonderlijke cosmetische producten die daar op de markt worden gebracht, onafhankelijk testen op dieren als onderdeel van de vereiste productregistratie. Sindsdien registreert Kneipp geen producten meer in China. Wij willen in geen geval de oorzaak zijn van dierproeven.

Alleen eerder geregistreerde Kneipp-producten of producten waarvoor geen registratie vereist is, zijn daarom in de winkels aldaar verkrijgbaar. De registratie van talrijke Kneipp-producten is al in 2016 verlopen. We hebben deze niet opnieuw geregistreerd.

Consumenten in China kunnen een uitgebreider productassortiment alleen kopen via online winkels die in vrijhandelszones zijn gevestigd. Op deze manier is geen registratie vereist, zodat hiervoor geen dierproeven worden uitgevoerd.

Rechtsgrondslag

  • Dierproeven voor cosmetische eindproducten zijn sinds 11 september 2004 in de EU verboden. Dit betekent dat in de EU al jarenlang een algeheel verbod geldt op het testen op dieren van cosmetische producten.
  • Sinds 11.3.2009 is het ook verboden ingrediënten van cosmetische producten op dieren te testen, op voorwaarde dat er geschikte alternatieve methoden beschikbaar zijn.
  • Sinds 11.03.2013 is het verbod op dierproeven voor cosmetische producten onbeperkt van toepassing in de EU; een onbeperkt verbod op proeven en het in de handel brengen geldt nu dus ook voor cosmetische ingrediënten. Uiteraard voldoen wij in dit verband aan alle voorschriften van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1223/2009.

Dit vind je misschien ook interessant:

Gezicht in vogelvlucht op benen in een badkuip met blauwgroen water.

Inkopen en produceren: duurzaam gebruik van grondstoffen en hulpbronnen

Vrouw gluurt vanachter een poster met een tekening van productverpakking.

De strategie van Kneipp voor duurzamere verpakkingen

Man in werk- en beschermende kleding die een machine bedient.

Duurzaam geproduceerd

Gezicht in vogelvlucht op benen in een badkuip met blauwgroen water.

Inkopen en produceren: duurzaam gebruik van grondstoffen en hulpbronnen