Hoe wij werken: Microplastics en wat daaronder wordt verstaan

 

Kort samengevat:

Kneipp gebruikt geen "microplastics". Onder de zogenoemde microplastics wordt verstaan vaste plastic deeltjes. Opgeloste polymeren vallen daarbuiten. Als Kneipp polymeren gebruikt dan gaat het alleen om oplosbare polymeren. Hiervan is tot op heden geen negatief effect bekend op het milieu. Desalniettemin willen wij uit voorzorg ook af gaan zien van het gebruik van deze polymeren. Voor nieuwe producten zullen wij uitsluitend ingrediënten gebruiken op natuurlijke basis.

Hoe komen microplastics in de oceanen?

De wereldzeeën worden jaarlijks vervuild met meer dan tien miljoen ton afval per jaar. Het grootste gedeelte van dit afval bestaat uit plastic verpakkingsmaterialen zoals folie, zakken en flessen. Materialen waar de levende dieren in verstrikt kunnen raken of waar ze in kunnen stikken.  De plastic soep in onze zeeën is dan ook een zeer ernstig maatschappelijk probleem.

Minder zichtbaar, maar daarom niet minder schadelijk, zijn de microplastics. Door de ultra-violette straling, de wind en de golven vallen kunststof deeltjes in de loop der jaren uiteen in kleine deeltjes. Als deze deeltjes kleiner zijn dan vijf millimeter worden zij aangeduid als microplastics.

De immense hoeveelheden van deze verschillende microplastic deeltjes bedreigen het ecosysteem. Bijvoorbeeld doordat ze door kleine zeedieren worden ingeslikt en op die manier in de voedselketen terechtkomen.

En hoe zit het met micro-plastic in cosmetica-artikelen?

Naast het wereldwijde plastic afvalprobleem is er ook een samenhang met een ander belangrijk milieuthema: de vervuiling van ons afvalwater door zogenaamde 'primaire microplastics'. Er zijn namelijk veel verzorgingsproducten in omloop met daarin plastic bolletjes om de huid mee te scrubben.

Hoewel moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties in staat zijn om dergelijke deeltjes te vangen, kan niet worden uitgesloten dat er microplastics in het milieu terechtkomen. Kneipp heeft zich al vroeg met dit probleem beziggehouden en een aantal jaar geleden alle formules nagelopen en aangepast. Geen enkel Kneipp product bevat microplastics.

Gelukkig hebben alle leden van de Europese Cosmetica Vereniging nu overeenstemming bereikt over een vrijwillige afstand van microplastics in 2020. Ook in de Verenigde Staten heeft met de ondertekening van de microbead-Free water Act het uitbannen van microplastics (microbeads) bezegeld.

Welke cosmetische ingrediënten worden beschouwd als microplastics?

Helaas is er over de term ´microplastics‘ niets vastgelegd door een gezaghebbende instantie. Dit leidt tot verwarring in de media. Er is een algemeen begrip dat microplastic deeltjes kleiner zijn dan 5 mm en dat ze in vaste vorm in een product aanwezig zijn. Maar de media verwart dit soms ook met colloïdale en oplosbare polymeren. Ingrediënten die in oplosbare vorm in een product aanwezig zijn. Hoewel alle plastics polymeren zijn, zijn zeker niet alle polymeren plastics. Het merendeel van polymeren zoals gebruikt in cosmetica zijn geen plastics.

Polymeren in colloïdale vorm

In de colloïdale vorm, dat wil zeggen in de vorm van microscopisch kleine, stabiele suspensies, worden polymeren in cosmetica als bindmiddel gebruikt (bijv. Styrenen/acrylaten en copolymeren). Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor nadelige effecten van colloïdaal polymeren in het milieu, ziet Kneipp hier preventief vanaf en wordt er momenteel gewerkt aan de herformuleringen voor producten waarbij dit van toepassing is.

Polymeren in opgeloste vorm

Polymeren die in producten aanwezig zijn in opgeloste vorm en niet als deeltjes, zijn volledig mengbaar met water. Ze vallen daarom niet onder de benoeming microplastics. Dergelijke polymeren zijn onmisbaar en helpen bij het stabiliseren van emulsies (voorbeelden zijn acrylaat crosspolymeren en natuurlijke stoffen zoals alginaten, pectinen, guargom en xanthan).

Hoewel er geen negatieve effecten bekend zijn van opgeloste polymeren op het milieu, willen we voor alle zekerheid toch af gaan zien van het gebruik van deze stoffen. We voeren op dit moment al intensief onderzoek uit voor aanpassing van de formuleringen.

Er is door de Duitse overheid een onderzoek gepubliceerd over het effect van verschillende soorten microplastics op het milieu. Hier is het Duitse rapport te vinden.

Dit vind je misschien ook interessant:

Balans leidt tot betrokkenheid

Kneipp's maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke vragen

Wij beantwoorden jouw vragen