Duurzame productie bij Kneipp
Duurzame productie bij Kneipp

Stap voor stap naar duurzame productie

Productiebedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de kwaliteit van hun producten en het welzijn van hun werknemers, maar ook voor het milieu. Zij behoren immers vaak tot de grootste energieverbruikers. Efficiënte productieprocessen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een bewuste omgang met hulpbronnen zijn daarom des te belangrijker. Duurzaamheid in de industrie, vooral met betrekking tot duurzame productie, vereist daarom consequent werken aan de vele kleine en grote aanpassingsschroeven bij de productie van consumptiegoederen.


Wij willen onze ecologische verantwoordelijkheid nemen. Sinds 2006 richt Kneipp zich daarom steeds meer op het thema duurzame productie. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling en uitvoering van diverse maatregelen in de productie, maar ook permanente controle. Daarom ondergaan wij eenmaal per jaar een externe milieu-audit (volgens ISO 14001 en de EMAS-verordening).

Duurzame productie in de industrie

Het is niet zo gemakkelijk om iets te bedenken onder het trefwoord "duurzaamheid in de productie". Veel van de maatregelen vereisen technisch inzicht en voorkennis. Eén component van duurzaamheid is echter vrij gemakkelijk te begrijpen: Energie.

Hoe minder energie verbruikt wordt, hoe beter. Dit geldt des te meer voor een onderneming die uiteraard een bepaalde hoeveelheid energie nodig heeft om haar producten te vervaardigen.

Wij besparen energie

Wij hebben in onze productie reeds talrijke maatregelen genomen om energie te besparen. Op vele gebieden zijn wij erin geslaagd het energieverbruik in de loop der jaren te verminderen of op hetzelfde peil te houden - ondanks een sterke stijging van het productievolume.

Wij hebben enkele voorbeelden voor u op een rijtje gezet:


  • Wij gebruiken een daglicht- en aanwezigheidsafhankelijk lichtregelsysteem op de productielijnen (en trouwens ook in de kantoren). Dit betekent dat de verlichting uitgaat wanneer het licht genoeg is in de kamers of wanneer er geen mensen op de werkplek zijn. Bovendien gebruiken wij energie-efficiënte LED-technologie in de verschillende werkruimten, bijvoorbeeld in kantoren, in verpakkingen of voor de verlichting van vluchtwegen.
  • In 2015 werden al moderne systemen voor de ventilatie van gebouwen geïnstalleerd, waardoor de energie-efficiëntie en de duurzaamheid aanzienlijk zijn verbeterd.
  • In de loop van de voorbije jaren hebben wij verschillende maatregelen voor warmterecuperatie genomen - waaronder de installatie van een persluchtcompressorsysteem waarbij de afvalwarmte rechtstreeks in het verwarmingssysteem kan worden gevoerd. Hierdoor kon het gasverbruik nagenoeg op hetzelfde peil worden gehouden ondanks de stijgende productietijden.

Wij zijn ons bewust van de middelen

Sinds de jaren zestig berekent het Global Footprint Network "Earth Overshoot Day". Deze dag markeert het tijdstip waarop alle hulpbronnen die de aarde binnen een jaar levert, zijn opgebruikt. Het vervelende is dat deze dag elk jaar vroeger komt, elk jaar leven we ver boven onze stand. Earth Overshoot Day is momenteel in juli. Dus we leven op krediet voor een hele vijf maanden!

Duurzaam handelen betekent dus dat wij zodanig te werk gaan dat de hulpbronnen behouden blijven. Dit geldt uiteraard voor de aankoop van onze grondstoffen, maar het is ook een belangrijke factor voor een milieuvriendelijke productie.

  • Reeds in het begin van de jaren 2000 zijn wij voor de opwekking van de benodigde verwarmingsenergie overgeschakeld van stookolie op aardgas. De verbranding van aardgas veroorzaakt aanzienlijk minder verontreinigende stoffen dan de verbranding van stookolie. Bovendien is de hoeveelheid geproduceerde CO₂per eenheid energie lager dan bij de verbranding van stookolie.
  • Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een andere bouwsteen voor een duurzamere productie. Daarom betrekken wij onze elektriciteit sinds 2010 uit waterkracht.
  • In het licht van de klimaatverandering wordt water steeds meer een schaars goed. Een efficiënt gebruik van het water dat wij verbruiken is voor ons van groot belang. Daarom hebben wij onze volledige koelprocessen omgebouwd en gebruiken wij nu systemen met recirculatiesystemen (in plaats van toevoer van vers water) om onze waterbehoeften aanzienlijk te verminderen.

Wij houden onze CO₂-uitstoot zo laag mogelijk

Het doel hierbij was de CO₂-voetafdrukzo klein mogelijk te houden. Een belangrijke stap was de omschakeling van de verwarmingssystemen op aardgas. Alle technische uitrusting wordt systematisch en regelmatig gecontroleerd en zo nodig vervangen of onderdelen met een hoog energieverbruik worden vervangen. Op die manier bereiken we de grootst mogelijke energie-efficiëntie en verminderen we de CO₂-uitstoot.


Het merendeel van de Kneipp-producten wordt ter plaatse geproduceerd. Enerzijds schept dit werkgelegenheid in de regio - sleutelwoord "sociale duurzaamheid" - anderzijds draagt het op beslissende wijze bij tot de vermindering van de CO₂-uitstootdoor kortere transportroutes en besparing van transportkosten.

CO₂-emissieskunnen echter niet volledig worden vermeden. Daarom compenseren we onze onvermijdelijke uitstoot in samenwerking met Climate Partner via het bosbeschermingsproject Isangi REDD+, Congo. Kneipp is dus een klimaatneutraal bedrijf volgens Scope 1 (verwarming en wagenpark) en Scope 2 (elektriciteit).

Wij hechten belang aan duurzame verwijdering

Duurzaamheid begint bij de ontwikkeling van onze nieuwe producten en strekt zich uit tot de kwestie van de afvalverwijdering. Wat onze verpakkingen betreft, hebben wij ons ten doel gesteld om tegen 2023 uitsluitend gerecycleerde kunststoffen te gebruiken, die op hun beurt zelf ook volledig recycleerbaar moeten zijn. De vraag naar duurzame verwijderingsmogelijkheden doet zich ook voor bij de productie.


  • Wij registreren het afval dat tijdens de productie ontstaat zeer nauwkeurig en laten het, indien mogelijk (en dat is mogelijk voor het merendeel van het afval), recycleren door erkende, gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven. Zo geven wij geschikt afval af aan biogasinstallaties in plaats van het door verbranding te laten verwijderen.
  • De betrouwbare en professionele verwijdering van ons afval is voor ons zo belangrijk dat wij onze verwijderingspartners regelmatig en persoonlijk ter plaatse bezoeken om ons van de processen te overtuigen.
  • Nog voordat ons afvalwater in de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomt, wordt het intern voorbehandeld. Daartoe hebben wij een waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd voor de scheiding van emulgatoren en plantaardige oliën.

Onze weg naar duurzaamheid

Wilt u meer weten over hoe wij werken aan een duurzamere samenleving? U kunt alle details vinden in de Kneipp milieuverklaring. Onze duurzaamheidsofficier mag niet klagen over een gebrek aan werk.

Dit vind je misschien ook interessant:

Vrouw gluurt vanachter een poster met een tekening van productverpakking.

De strategie van Kneipp voor duurzamere verpakkingen

Gezicht in vogelvlucht op benen in een badkuip met blauwgroen water.

Inkopen en produceren: duurzaam gebruik van grondstoffen en hulpbronnen

Losse specerijen en grondstoffen op een markt.

Hoe Kneipp grondstoffen inkoopt